< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
Mayun in Mayun - 交易者个人网站,

韩国金融市场:科技类股带动韩股上扬;韩元走低

韩国三年期公债9月期约 上涨0.05点,至109.58。

0213 GMT 上日收市价

-------------------------------------------------------

韩元/美元 1,187.2 1,180.7

日圆/韩元 9.8480/572 9.8303

韩国公债期货 * 109.58 109.53

韩国综合股价指数 1,922.58 1,915.22

-------------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。

(附注:韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价,请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价