haijun jiang
0
All posts from haijun jiang
haijun jiang in haijun jiang,

黄金操作建议

今天在操作建议提到的高空,盈利目标1346美金已经到了, 提示在1346美金做多,行情已经开始反弹了。