Dashan
0
All posts from Dashan
Dashan in Dashan - 交易者个人网站,

《汇市简讯》伦敦盘初:风险胃纳稍有回温

* 日股日经指数涨2.88%,中国沪综指跌1.03%,MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨1.42%,美国10年期公债收益率报2.1295%,美国原油涨1.05%