Soju Mochi
0
All posts from Soju Mochi
Soju Mochi in Soju Mochi,

ต้ากงชี้ QE3 ส่งสัญญาณสหรัฐเผชิญวิกฤตความน่าเชื่อถือ,ความสามารถชำระหนี้ลดลง

ต้ากง โกลบอล เครดิต เรทติ้ง ซึ่งเป็นบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำของจีนเปิดเผยว่า มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณรอบ 3 (QE3) ที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศใช้ในการประชุมครั้งล่าสุดนั้น ถือเป็นการส่งสัญญาณว่า สหรัฐกำลังเผชิญกับวิกฤตความน่าเชื่อถือในระดับที่รุนแรง และยังสะท้อนถึงความสามารถในการชำระหนี้ที่ลดน้อยลงด้วย

ต้ากงเปิดเผยในรายงานว่า มาตรการ QE3 ของสหรัฐไม่ได้ช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ และอาจจะทำให้สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจระดับมหภาคย่ำแย่ลงอีกในระยะกลางจนถึงระยะยาว

นอกจากนี้ ต้ากงระบุว่า QE3 ไม่สามารถลดภาระหนี้สินในภาคสาธารณะของสหรัฐได้ในระยะสั้น อีกทั้งไม่สามารถขจัดสภาพคล่องส่วนเกินออกไปจากระบบการเงินได้ และไม่สามารถกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้เช่นกัน นอกจากนี้ มาตรการ QE3 จะทำให้ภาคเอกชนลดการออม และจะผลักดันให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกสูงขึ้นด้วย

"มาตรการ QE3 จะฉุดรั้งเศรษฐกิจสหรัฐให้เข้าสู่ภาวะถดถอยในระยะยาว อีกทั้งจะทำให้สหรัฐต้องพึ่งพานโยบายการเงินและการคลังแบบผ่อนคลาย ซึ่งจะนำไปสู่ภาระหนี้สินที่สูงขึ้น และทำให้สหรัฐเผชิญกับความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วย" ต้ากงระบุ

ทั้งนี้ ต้ากงแสดงความเห็นว่า มาตรการ QE3 กำลังส่งสัญญาณว่าความสามารถในการชำระหนี้ของสหรัฐลดน้อยลง และเป็นเหตุให้ความน่าเชื่อถือของสหรัฐลดลงอย่างต่อเนื่อง สำนักข่าวซินหัวรายงาน