Dashan
0
All posts from Dashan
Dashan in Dashan - 交易者个人网站,

表格:外资在韩国股市买超351亿韩元,为连续第三日买超

路透首尔2月22日 - 韩国证券交易所周一公布,截至0720GMT,外资在韩国股市买超351亿韩元,为连续第三日买超,期间共计买超2,931亿韩元。