Mayun
0
All posts from Mayun
Mayun in Mayun - 交易者个人网站,

《香港已公布新股发行上市日程表》--2月3日

路透香港2月3日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司,及2015年以来已在香港交易所上市公司一 览表: 新股申购: 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) ------------------------------------------------------------------------------------------- *2/3-6 集成伞业 1.5 1.65-2.4 1.1-1.6 2/13 中国平安资本(香港 )