ezom
7
All posts from ezom
ezom in ezom,

Сбербанк Пр.,прогноз

Представляю прогноз на Сбер преф .Он сделан по аналогии с 2007г.