Tee Panupan
1
All posts from Tee Panupan
Tee Panupan in Tee Panupan,

Delta แลกเปลี่ยนที่นั่งจากชั้นพรีเมี่ยม ให้เป็นที่นั่งชั้นประหยัด

Delta Air Lines Inc. หาทางที่จะทำให้รายได้เพิ่มขึ้นด้วยการเปลี่ยน ที่นั่งพรีเมี่ยมที่ว่าง ให้เป็นที่นั่งชั้นประหยัด มีมาตราการกำหนดค่าเครื่องบินให้ตรงกับระดับการให้บริการ ซึ่งการเปลี่ยนที่นั่งนี้จะสามารถทำให้ได้เงินเพิ่มขึ้นถึง 2.6 พันล้านเหรียญก่อนจ่ายค่าภาษี 

ทางสายการบินยังพยายามที่จะปรับปรุงการดำเนินงานการบินและเพิ่มลูกค้ามากขึ้น ที่นั่งชั้นหนึ่งของ Delta Boeing 767 ระหว่างนิวยอร์กและลอนดอนฮีทโธร บินวันที่ 16 ธันวาคมเริ่มต้นที่ $ 6,060.30 ถ้าเป็นที่นั่งประหยัด ราคาอยู่ที่ $ 1,552.30

Delta ได้เปลี่ยน 14 ที่นั่งพรีเมี่ยม และเพิ่ม 20 ที่นั่งชั้นประหยัด

เปลี่ยนแบบนี้ก็ดี เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครอยากจ่ายแพงกันแล้ว