haijun jiang
0
All posts from haijun jiang
haijun jiang in haijun jiang,

黄金操作建议

黄金已经跌破趋势线,多单暂时不考虑,逢高做空, 反弹25附近仍可空