haijun jiang
0
All posts from haijun jiang
haijun jiang in haijun jiang,

黄金操作建议

今日建议:1236和1232附近分别做多,各止损5美金,看8-20美金!1259-61和1275-76附近分别做空,各止损4.5美金,看8-15美金!(注意:昨晚1215附近的多,止损上移到1227。上破1248和下破1227要顺势做单,利润自己把握)