< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
Mayun in Mayun - 交易者个人网站,

欧洲股市:大涨至两周高位,矿业股跟随金属价格领涨

路透伦敦9月9日 - 欧洲股市周三连续第三个交易日攀升,触及两周高位,矿业股跟随金属价格领涨,因预期全球最大金属消费国-中国会采取进一步措施提振经济。