Dashan
0
All posts from Dashan
Dashan in Dashan - 交易者个人网站,

欧元区经济:欧洲央行总裁称只靠货币政策难以振兴经济,政府亦须出力

路透布鲁塞尔3月17日 - 欧洲央行总裁德拉吉周四警告欧洲领导人,单靠货币政策无法振兴经济,各国政府也需要尽到自己的力量,推进结构性改革。