Soju Mochi
0
All posts from Soju Mochi
Soju Mochi in Soju Mochi,

World Economic Calendar รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2555

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2555 (ตามเวลาประเทศไทย)

ญี่ปุ่น ธนาคารกลางญี่ปุ่นเริ่มประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเป็นเวลา 2 วัน อังกฤษ ธนาคารกลางอังกฤษประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) เดือนต.ค. (วันสุดท้าย) อียู 18.45 น. ธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ประชุมและประกาศอัตราดอกเบี้ย สหรัฐ 19.30 น. จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ 21.00 น. ยอดสั่งซื้อของโรงงานเดือนส.ค. ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยรายงานการประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบาย การเงินเมื่อวันที่ 12-13 ก.ย. วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555 (ตามเวลาประเทศไทย)
ญี่ปุ่น 06.50 น. ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือนก.ย. ธนาคารกลางญี่ปุ่นประชุมเป็นวันสุดท้าย และประกาศผลการประชุม อียู 16.00 น. การประมาณการจีดีพีครั้งที่ 3 ของสหภาพยุโรป (อียู) ไตรมาส 2/2555 เยอรมนี 17.00 น. ยอดสั่งซื้อภาคการผลิตเดือนส.ค. สหรัฐ 19.30 น. ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ย. วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2555 (ตามเวลาประเทศไทย)
จีน 09.30 น. ดัชนี PMI ภาคบริการเดือนก.ย. เยอรมนี 13.00 น. ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเดือนส.ค. 17.00 น. ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค. วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2555 (ตามเวลาประเทศไทย)
ญี่ปุ่น 12.00 น. ธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) เผยแพร่รายงานการประชุมเดือนต.ค. ฝรั่งเศส 13.45 น. ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเดือนส.ค. อังกฤษ 15.00 น. การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค. 15.30 น. ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเดือนส.ค. วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2555 (ตามเวลาประเทศไทย)
ญี่ปุ่น 07.00 น. กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) เปิดเผยรายงานเสถียรภาพการเงินโลก (GFSR) 13.00 น. ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนก.ย. (ตัวเลขเบื้องต้น) ออสเตรเลีย 06.30 น. เวสต์แพค-สถาบันเมลเบิร์น เปิดเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนต.ค. ฝรั่งเศส 13.45 น. ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนส.ค. อิตาลี 15.00 น. ผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนส.ค. สหรัฐ 18.00 น. สมาคมธนาคารเพื่อการจำนองของสหรัฐ (MBA) เผยผลสำรวจการยื่นขอสินเชื่อจำนองรายสัปดาห์ 21.00 น. ยอดค้าส่งเดือนส.ค. 01.00 น. รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจหรือ Beige Book จากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)