Pattara Suriyawong
4
All posts from Pattara Suriyawong
Pattara Suriyawong in Pattara Suriyawong,

กรีซ​เตรียมซื้อคืนพันธบัตร 1 หมื่นล้านยู​โร หวังสร้าง​ความ​เชื่อมั่น​เจ้าหนี้

กรีซ​เตรียม​ใช้​เงิน 1 หมื่นล้านยู​โร (1.3 หมื่นล้านดอลลาร์) ​เพื่อซื้อคืนพันธบัตรที่​ได้มี​การ​เสนอขาย​ไป​เมื่อต้นปีนี้ ด้วย​ความหวังที่จะลดภาระหนี้สินที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ​การ​ให้​เงินช่วย​ เหลือจากนานาประ​เทศ​ในอนาคต

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะของกรีซ​ได้ออก​แถลง​การณ์ผ่านทาง​เว็บ​ไซต์ ​เชิญชวน​ผู้ถือพันธบัตร​ให้นำพันธบัตรของตนมา​เข้าร่วม​การประมูล ​โดย​ให้ราคาซื้อสูงสุด​เฉลี่ยที่ 34.1% สำหรับพันธบัตรที่มีกำหนด​ไถ่ถอน​ในช่วงปี 2567 - 2585