Ryan Wang
0
All posts from Ryan Wang
Ryan Wang in Ryan Wang,

JP摩根可能涨至46美元

我打赌JP摩根将在下半年涨至45—46美元。该股在39美元支撑处形成了双底。50日均线和200日均线的金叉支持上涨。