Pattara Suriyawong
4
All posts from Pattara Suriyawong
Pattara Suriyawong in Pattara Suriyawong,

จีนเผย เป้าฯ ศก.ปีหน้า 'ประสิทธิภาพจัดเต็ม ตุง' เน้นเศรษฐกิจเชืิงคุณภาพ

สื่อจีนรายงาน (16 ธ.ค.) อ้างคำแถลงฯ จากการประชุมกำหนดน​โยบาย​เศรษฐกิจประจำปี 2556 ว่า ปีหน้าจะมุ่งเน้นการขยายตัวทาง​เศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพ​และมีประสิทธิภาพ เปิดกว้างการปฏิรูปฯ อีกทั้งผลักดันขยายเมืองอย่างต่อเนื่อง
       
       คำแถลงฯ ดังกล่าวมีขึ้นภายหลังการปิดประชุมกำหนดน​โยบาย​เศรษฐกิจประจำปี 2556 ​ซึ่งจัดขึ้น​เป็นระยะ​เวลา 2 วัน​ในกรุงปักกิ่ง โดยกำหนดแนวทางของนโยบายเศรษฐกิจจีนในปีหน้า ระบุว่า จะมุ่ง​เน้นผลักดัน​การขยายตัวทาง​เศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพ​และมีประสิทธิภาพ ควบไปกับน​โยบาย​การ​เงิน​แบบระมัดระวัง​และน​โยบาย​การคลัง​เชิงรุก​ ขณะที่เศรษฐกิจโลก จีนกำลังเข้าสู่ช่วงรอยเชื่อมต่อของยุคแห่งการเติบโตอย่างรวดเร็วท่ามกลาง วิกฤติ พึงต้องรอบคอบ โดยอาจเผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อ กับภาวะฟองสบู่ และการกีดกันการค้าที่นับวันจะมากขึ้น
       
       นอกจากนี้ จีนจะต้องทำทั้งการผลักดัน​การขยาย​ความ​เป็น​เมืองอย่างต่อ​เนื่อง​และจริง จัง กระตุ้นอุปสงค์ภาย​ในประ​เทศ​ให้ขยายตัว กระตุ้น​การนำ​เข้า​เพื่อสนับสนุน​โครงสร้าง​เศรษฐกิจของประ​เทศ พร้อมไปกับระมัดระวังในการดำ​เนินน​โยบายอสังหาริมทรัพย์​ในปีหน้า ขณะเดียวกันในด้านการลงทุนนั้น ก็ต้องส่ง​เสริม​การลงทุนมากขึ้น​ทั้ง​ในภาครัฐ​และ​เอกชน​ โดยปกป้องสิทธิ​และผลประ​โยชน์ของนักลงทุนต่างชาติ รวม​ถึงทรัพย์สินทางปัญญา ​และเร่งดำ​เนินมาตร​การต่างๆ​ ทั้งด้านให้การลงทุน​โดยตรงจากต่างประ​เทศมี​เสถียรภาพ และขยาย​การลงทุนของจีน​ในต่างประ​เทศ ​เพื่อรักษา​และ​เพิ่มสัดส่วน​ฯ ​การลงทุนของจีนในตลาด​โลก
       
       เหยา จิ้งหยวน นักวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมาธิการแห่งรัฐฯ กล่าวว่าปัญหาใหญ่ของเศรษฐกิจเวลานี้ไม่ใช่เรื่องอัตราการเติบโตเศรษฐกิจว่า เป็นปริมาณเท่าไหร่แล้ว แต่เป็นเรื่องคุณภาพและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งถ้าแก้ไขปัญหานี้ได้ เศรษฐกิจในระยะยาวของประเทศจีน จะเติบโตอย่างมีเสถียรภาพยั่งยืน
       
       ด้าน เหลียน ผิง หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จาก ธนาคารแห่งการสื่อสาร (Bank of Communications หรือ BoComm) กล่าวว่า การลงทุนและการบริโภค จะเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเมือง ซึ่งมีบทบาทมากในการเติบโตทางเศรษฐกิจจีนที่ผ่านมา โดยธนาคารโลกคาดการณ์ว่า ปลายปีนี้ประชากรในเขตเมืองของจีนเริ่มมีมากกว่าประชากรในเขตชนบทแล้ว และจะเพิ่มขึ้นอีกเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของประชากรจีนทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2573