Ryan Wang
0
All posts from Ryan Wang
Ryan Wang in Ryan Wang,

欧元兑美元的技术分析思考

从目前构成的形态来看,该货币对走出下降三角形,我想它突破不了1.3269,可能会跌倒1.3026。