Pimdao Wiriya
1
All posts from Pimdao Wiriya
Pimdao Wiriya in Pimdao Wiriya,

เส้นทางของ Apple ไม่ได้สวยหรูที่ประเทศจีน

  ภาพและข้อมูลจาก CNN Money

ต่อเนื่องจากคราวที่แล้วเขียนบล็อกเกี่ยวกับ คิดว่ามี iPhone กี่เครื่องที่ China Mobile สามารถขายให้ Apple ได้ ถึงแม้ว่าการทำข้อตกลงให้ไชน่า โมบายขายไอโฟนได้ ทำให้แอปเปิ้ลเข้าถึงตลาดโทรสัพท์มือถือที่มีลูกค้ามากกว่า 700 ล้านราย  แต่หนทางก็ยังคงอีกยาวไกลกว่าแอปเปิ้ลจะกลายเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดสมาร์ทโฟนที่ใหญ่ที่สุดของโลก

ปัญหาหลักเป็นเพราะสินค้ามีราคาแพง ไอโฟน 5C ซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนคาดว่าจะเป็นไอโฟนราคาถูกสำหรับประเทศจีน กลับกลายเป็นเปลือกพลาสติกที่มีราคาแพงสูงถึง 4,488 หยวน หรือ 733 ดอลลาร์ ซึ่งลูกค้าจำนวนมากไม่มีกำลังซื้อสูงพอ

นอกจากนี้แอปเปิ้ลยังขาดความได้เปรียบในเรื่องของแอพพลิเคชั่นในจีนเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆของโลก เนื่องจากรัฐบาลเซ็นเซอร์แอพจำนวนมากที่เสนอใน iTunes App Store อีกทั้งลูกค้าชาวจีนก็ไม่ได้ยินดีที่จะใช้จ่ายเงินในแอพทั้งหลายในเมื่อพวกเขาสามารถใช้แอพเลียนแบบได้ฟรี