Dashan
0
All posts from Dashan
Dashan in Dashan - 交易者个人网站,

表格:外资在韩国股市卖超1,348亿韩元,连续第三日卖超

路透首尔2月15日 - 韩国证券交易所周一公布,截至0723GMT,外资在韩国股市卖超1,348亿韩元。为连续第三日卖超,期间共计卖超6,003亿韩元。