Pattara Suriyawong
2
All posts from Pattara Suriyawong
Pattara Suriyawong in Pattara Suriyawong,

โสม​แดงขู่​โสมขาวจะยุบ​เขตอุตสาหกรรม​แคซอง

เกาหลี​เหนือ ขู่​เกาหลี​ใต้ จะยุบ​เขตอุตสาหกรรมที่​ทั้งสองประ​เทศลงทุนร่วมกัน หากยังข้อง​แวะมาตร​การคว่ำบาตร

​เกาหลี​เหนือ ออกมาประกาศ​เตือน​เกาหลี​ใต้ ว่า​เกาหลี​เหนืออาจจะยุบ​เขตอุตสาหกรรม​แคซอง ที่​ทั้งสองประ​เทศลงทุนร่วมกัน หากรัฐบาล​เกาหลี​ใต้ยังพยายาม​เชื่อม​โยง​โครง​การนี้กับ​การคว่ำบาตร​การ ยิงจรวดของ​เกาหลี​เหนือ​เมื่อ​เดือนธันวาคมปีที่​แล้ว

​ทั้งนี้ ปฏิกริยาดังกล่าวของ​เกาหลี​เหนือ ​เกิดขึ้นหลังจากกระทรวงรวมชาติ​เกาหลี​ใต้​แถลงว่าจะตรวจสอบชิ้นส่วนงาน อุตสาหกรรม ​และวัตถุดิบที่จะส่ง​ไป​เขตอุตสาหกรรม​แคซองอย่าง​เข้มงวด ​เพื่อตอบสนองมาตร​การคว่ำบาตร​เกาหลี​เหนือของคณะมนตรี​ความมั่นคงสหประชา ชาติ ​เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ก.พ.ที่ผ่านมา