haijun jiang
0
All posts from haijun jiang
haijun jiang in haijun jiang,

黄金晚间操作建议

黄金建议:
  1.欧盘后回调42做多,40加仓,损在37下方,看到50上方。
  2.日内黄金再次初级1360-1362一线做空,损在1365,5,看短线即可
  3.日内初次看到1353-54一线轻仓做空,损放1357,看短线即可