haijun jiang
0
All posts from haijun jiang
haijun jiang in haijun jiang,

黄金操作建议

今日建议:白盘1333-37短空,1320-21短多,各止损4美金,看8-15美金!上破1337拿多,下破1319拿空.晚盘另作建议。