Soju Mochi
0
All posts from Soju Mochi
Soju Mochi in Soju Mochi,

ตลาดหุ้นเอเชียอ่อนตัวลงบ่ายนี้ เหตุวิตกปัญหาหนี้ยุโรป

ตลาดหุ้นเอเชียอ่อนตัวลงบ่ายนี้ ขณะที่ดอลลาร์ออสเตรเลียและสินค้าโภคภัณฑ์ร่วงลง เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความไม่ลงรอยกันในกลุ่มผู้นำยุโรป ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้วิกฤตหนี้ภูมิภาค

ดัชนี MSCI Asia Pacific Index อ่อนตัว 0.4% เมื่อเวลา 13.21 น.ตามเวลากรุงโตเกียว

นางอัลเกลา แมร์เคล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี และนายฟรองซัวส์ ออลลองด์ ประธานาธิบดีฝรั่งเศสมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับเรื่องระยะเวลาในการเริ่มดูแลภาคการธนาคารยุโรปร่วมกัน ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำความตึงเครียดระหว่าง 2 ประเทศ

ปธน.ฝรั่งเศสกล่าวว่าควรมีการกำหนดกรอบการทำงานของสหภาพการธนาคารไว้แต่เนิ่นๆจะเป็นการดีกว่า ขณะที่นางแมร์เคลเรียกร้องให้มีวิธีการที่ระมัดระวังมากขึ้น ซึ่งเน้นย้ำว่าควรมีการสร้างความมั่นใจในด้านคุณภาพ