Pimdao Wiriya
1
All posts from Pimdao Wiriya
Pimdao Wiriya in Pimdao Wiriya,

Darden Restaurants วางแผนที่จะแยก Red Lobster ออกจากบริษัท

 ภาพและข้อมูลจาก Bloomberg

Darden Restaurants  เจ้าของเชน Olive Garden และ Long Horn Steakhouse วางแผนที่จะแยกหรือขายธุรกิจของ Red Lobster เนื่องจากผลประกอบการที่อ่อนแอในไตรมาสที่สอง กำไรลดลงเหลือ 15 เซนต์ต่อหุ้น ลดลงร้อยละ 42.3 จากปีก่อน โดยนักวิเคราะห์คาดว่าจะมีกำไรประมาณ 20 เซนต์ต่อหุ้น ยอดขายของ Red Lobster ลดลงมากกว่าร้อยละ 4 ในช่วงไตรมาสที่สอง โดยมีลูกค้าลดลงร้อยละ 10 ในเดือนตุลาคม บริษัทคาดว่ากำไรต่อหุ้นในปีหน้าจะลดลง 15 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีนี้

Red Lobster หนึ่งในแบรนด์นำของ Darden ก่อตั้งเมื่อ 45 ปีที่ผ่านมาในเมือง Lakeland รัฐ Florida ด้วยกว่า 705 ร้านอาหารในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ทำให้ Red Lobster เป็นเชนร้านอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอเมริกา 
Darden คาดว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวจะเสร็จในช่วงต้นปีงบประมาณ 2015 ซึ่งจะเริ่มเมื่อ 26 พฤษภาคม การขาย Red Lobster แนวโน้มที่จะช่วยให้ราคาหุ้น เนืองจากขณะนี้ Darden มีขนาดใหญ่เกินไป ทำให้จัดการย่าก