Pimdao Wiriya
1
All posts from Pimdao Wiriya
Pimdao Wiriya in Pimdao Wiriya,

ยอดขายในวัน Cyber Monday สูงเป็นประวัติการณ์ Amazon, eBay ได้ลูกค้าไป

 ภาพจาก communityjournal

ยอดขายวัน Cyber Monday พุ่งกระฉุด ทำให้เป็นวันที่มีการช้อปปิ้งออนไลน์สูงที่สุดในวันเดียว หลังจากที่ Amazon และ eBay ได้แย่งลูกค้ามาจากร้านค้าที่มีหน้าร้าน

การขายของออนไลน์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาได้พุ่งขึ้น 21 เปอร์เซนต์จากปี 2012 ร้านค้าปลีกที่มีการขายบนสมาร์ทโฟนและแทบเล็ตนั้นได้ประโยชน์มากที่สุด ขณะที่การขายผ่านมือถือนั้นเป็นจำนวน 32 เปอร์เซนต์ของผู้ที่เข้าชมร้าน ตัวเลขนี้เป็นการกระโดดขึ้น 45 เปอร์เซนต์จากปีที่แล้ว

การขายของออนไลน์นั้นได้คาดว่าจะเป็นจุดที่จะช่วยเหลือการขายช่วงเทศกาลในปีนี้ของชาวอเมริกัน