haijun jiang
0
All posts from haijun jiang
haijun jiang in haijun jiang,

黄金操作建议

今日建议:1281附近短空,1263-64附近短多,各止损4.5美金,看8-15美金!注意:上破1285看1288-96,下破1260看1255-40-18。