Pattara Suriyawong
1
All posts from Pattara Suriyawong
Pattara Suriyawong in Pattara Suriyawong,

เกาหลีอาจมีคนหนุ่มสาวน้อยลง จากการเกิดที่ลด

ประชากรวัยหนุ่มสาวในเกาหลีใต้อาจลดลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2060 เนื่องจากอัตราการเกิดที่ต่ำมาก รายงานซึ่งรัฐบาลเกาหลีใต้เผย วันนี้ (7)
       
       ข้อมูลประชากรจากกระทรวงความเท่าเทียมทางเพศและครอบครัว ระบุว่า ปี 1980 เป็นช่วงที่เกาหลีใต้มีเยาวชนอายุระหว่าง 9-24 ปีมากที่สุด คือ ราวๆ 14 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 36.8 ของพลเมืองทั้งประเทศ ทว่า นับแต่นั้นมาคนหนุ่มสาวแดนกิมจิก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง จนเหลือเพียง 10.2 ล้านคนในปี 2012 หรือประมาณร้อยละ 20.4 ของประชากรทั้งประเทศ
       
       กระทรวงฯ เตือนว่า เมื่อมองจากแนวโน้มในปัจจุบันคาดว่าคนหนุ่มสาวจะยังลดลงเรื่อยๆ จนกระทั่งเหลือเพียง 9.6 ล้านคนในปี 2015, 7.1 ล้านคน ในปี 2030, 5.9 ล้านคนในปี 2050 และ 5 ล้านคนในปี 2060
       
       นโยบายส่งเสริมการวางแผนครอบครัวในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เกาหลีใต้ซึ่งมีพลเมืองราว 50 ล้านคนต้องเจอปัญหาอัตราชราภาพพุ่งสูงขึ้น งบประมาณด้านสวัสดิการสังคมที่รัฐต้องแบกรับ ตลอดจนปัญหาคนทำงานลดลง กลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับประเทศซึ่งมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก
       
       สำนักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (UN Department of Economic and Social Affairs) เผยคาดการณ์ว่า ภายในปี 2050 เกาหลีใต้จะมีประชากรวัย 60 ปีขึ้นไปถึงร้อยละ 39
       
       อัตราการเจริญพันธุ์ ซึ่งหมายถึงจำนวนบุตรที่สตรีในเกาหลีใต้ให้กำเนิดตลอดชีวิต อยู่ที่ราวๆ 1.01 เท่านั้น ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก 1.71 ที่องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ได้สำรวจไว้