Ryan Wang
0
All posts from Ryan Wang
Ryan Wang in Ryan Wang,

很好的做多机会

昨天我买入Balda AG,移动电话、医疗器材和汽车的塑料附件制造商。该股当前PE为3.72,我认为已经严重低估。它已突破200日均线,可能在未来几周突破7欧元 PS:3月15日公布财报