Ryan Wang
0
All posts from Ryan Wang
Ryan Wang in Ryan Wang,

CPO看跌

我想CPO可能很快就要下跌,该股突破了关键支撑55.90美元,你也可以看到反转形态已经出来了,我想它会跌倒53美元。