Soju Mochi
1
All posts from Soju Mochi
Soju Mochi in Soju Mochi,

ซัคเกอร์เบิร์ก เฟสบุ้ค จะขายหุ้นมากกว่า 4 พันล้านในหุ้น

ในวันก่อนหน้าที่หุ้นจะเข้า Standard & Poor’s 500 stock index เขาได้ใช้สิทธิของออพชั่นที่จะซื้อหุ้น 60 ล้านใน supervoting Class B และได้ประกาศเช้านี้ว่าจะขาย 70 ล้านหุ้น Class A ให้กับประชาชน 41.35 ล้านหุ้นจะมาจากซัตเกอร์เบิร์ก

การเข้าร่วม S&P 500 เป็นการดีมากสำหรับบริษัท ซึ่งหุ้นได้ดีขึ้นมาแล้วหลังจากที่มีการผิดพลาดของการออก IPO ในปี 2012หุ้นของ Facebook ได้กำไร 104 เปอร์เซนต์แล้วในปีนี้ ซึ่งสูงกว่ากำไรของดัชนีหุ้นซึ่งอยู่ที่ 29 เปอร์เซนต์ และนั่นก็เป็นตัวหลักที่ทำให้ซัคเกอร์เบริกรวยขึ้นอีกเป็น 27.1 พันล้านในปีนี้