Phajongsak Sangkaew
0
All posts from Phajongsak Sangkaew
Phajongsak Sangkaew in Phajongsak Sangkaew -Fulltime trader,

วันจันทร์เฟกจะไปทางไหนอีก

มาดูกันหน่อยครับว่าเปิดมาวันจันทร์เฟกจะไปทางไหนอีก
tf week แท่งเทียนยังเป็นแท่งแดงขนาดยาวพอสมควร มีใส้บนล่าง อยู่ที่เส้น5วัน อินดี้เป็นลงหมด สัญญาณช้อตยังไม่ถูกลบล้าง ยังงี้เป็นไปได้ว่าจะลงต่อครับtf day แท่งเทียนที่เกิดเป็นแท่งเขียวมีใส้บนอยู่ใต้เส้น5วัน อินดี้ส่วนใหญ่เป็นลง อันนี้ทำนายยากแฮะ แต่เป็นไปได้ว่าอาจจะไปทางข้างหรือลงก็ได้ รับ 972 947 ต้าน 1027 1043tf 60 นาที ยังอยู่ในเขื่อนขาลงครับ อินดี้ส่วนใหญ่เป็นลง แท่งเทียนล่าสุดเป็นแท่งแดงโดจิอยู่ที่เส้น5วัน ดูแล้วออกได้สองทางครับ ไปทางข้างหรืออาจจะลงก็ได้ รับ 982 972 955 ต้าน 1010 1027 1038tf 15 นาที ยังอยู่ในเขื่อนขาลง อินดี้ส่วนใหญ่เป็นลง แท่งเทียนล่าสุดเป็นแท่งแดงอยู่ที่เส้น5วัน อันนี้ดูท่าอยากจะลงต่อนะครับ รับ 987 979 962 ต้าน 1002 1008 1010 1019สรุป อาจจะออกทางข้างหรือลงต่อก็ได้ครับ
บายเลยครับ