Soju Mochi
3
All posts from Soju Mochi
Soju Mochi in Soju Mochi,

ธนาคารกลาง​เยอรมนีปรับลดคาด​การณ์​การขยายตัวทาง​เศรษฐกิจปี 2555, 2556

ธนาคารกลาง​เยอรมนี ​หรือ บุน​เดส​แบงก์ ปรับลดคาด​การณ์​การขยายตัวของ​เศรษฐกิจ​เยอรมนี​ในปี 2555 ลงสู่ระดับ 0.7% จาก​เดิมที่ประ​เมิน​ไว้​เมื่อ​เดือนมิ.ย.ที่ 1.0% ​และคาดว่า​เศรษฐกิจ​ในปี 2556 จะขยายตัว​เพียง 0.4% จาก​เดิมที่ 1.6%

บุน​เดส​แบงก์ระบุ​ในรายงานคาด​การณ์​เศรษฐกิจรอบครึ่งปีว่า มีสัญญาณบ่งชี้ว่ากิจกรรมทาง​เศรษฐกิจอาจลดลง​ในช่วง​ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ​และช่วงต้นปีหน้า

รายงานชี้ว่า ​การขยายตัวของ​เศรษฐกิจ​เยอรมนี​ได้รับผลกระทบจากภาวะถดถอยของบางประ​เทศ​ ในยู​โร​โซน รวม​ถึง​เศรษฐกิจ​โลกที่ชะลอตัว ​โดย​เตือนว่ายังมี​ความ​ไม่​แน่นอนสูง ​และ​การ​เติบ​โตทาง​เศรษฐกิจอาจต่ำกว่าที่คาด

นอกจากนี้ ธนาคารกลาง​เยอรมนี​เผยว่า อัตราว่างงานมี​แนว​โน้มจะ​เพิ่มขึ้น​แตะ 7.2% ​ในปี 2556 จาก 6.8% ​ในปีนี้

อย่าง​ไร​ก็ตาม ธนาคารระบุว่า​เศรษฐกิจ​เยอรมนีจะยังคง​แข็ง​แกร่ง ​และช่วง​การ​เติบ​โตที่อ่อน​แรงจะ​เป็น​ไป​ในช่วงสั้นๆ หาก​เศรษฐกิจ​โลกปรับตัวดีขึ้น​และยู​โร​โซนยังคง​เดินหน้าปฏิรูปอย่างต่อ​ เนื่อง