Soju Mochi
0
All posts from Soju Mochi
Soju Mochi in Soju Mochi,

รมต.คลังออสเตรเลียเผยไอเอ็มเอฟประเมินเศรษฐกิจออสเตรเลียดีเยี่ยม

นายเวย์น สวอน รัฐมนตรีคลังของออสเตรเลียกล่าวว่า ผลการประเมินสภาพเศรษฐกิจของออสเตรเลียครั้งล่าสุดโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ(ไอเอ็มเอฟ) ออกมาดีเยี่ยม

"ไอเอ็มเอฟมีความเห็นตรงกันว่าพื้นฐานทางเศรษฐกิจของออสเตรเลียมีความมั่นคง, การเติบโตของเศรษฐกิจและการลงทุนมีความแข็งแกร่ง, อัตราการว่างงานต่ำ และอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อลดลง" นายสวอนกล่าวกับนักข่าว

"ไอเอ็มเอฟได้ประกาศให้ทั่วโลกรับรู้ถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจออสเตรเลีย อีกทั้งยังมอบอำนาจการตัดสินใจในการปรับใช้นโยบายทางการเงินอย่างเต็มที่แก่ธนาคารกลางออสเตรเลียด้วย"

ในขณะเดียวกัน นายสวอนยังกล่าวอีกว่า ไอเอ็มเอฟได้สนับสนุนให้ออสเตรเลียปรับงบประมาณให้เกินดุล แม้ว่าเศรษฐกิจทั่วโลกจะตกต่ำอย่างรุนแรงก็ตาม

"เมื่อคุณอ่านรายงานของไอเอ็มเอฟ คุณจะทราบว่าไอเอ็มเอฟได้สนับสนุนการปรับงบประมาณเกินดุล นอกจากนี้ ไอเอ็มเอฟยังได้ระบุเหตุผลต่างๆที่ประเมินภาวะเศรษฐกิจในด้านบวกด้วย" สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า