Ryan Wang
0
All posts from Ryan Wang
Ryan Wang in Ryan Wang,

Pnc

我想PNC在下周还会继续上涨。在日图里我忙看到旗形形态,显示还会有进一步上涨趋势。最近的阻力是65.34美元和70.60美元