Pimdao Wiriya
1
All posts from Pimdao Wiriya
Pimdao Wiriya in Pimdao Wiriya,

ตัวเลขการจ้างงานแข็งแกร่งในเดือนตุลาคม ไม่หวั่นแม้รัฐบาลกลางปิด

หรือว่าการที่รัฐบาลกลางปิดถึง 16 วันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน เมื่อสำนักสถิติแรงงานประกาศตัวเลขการจ้างงานสูงขึ้นอีก 204,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม ซึ่งสูงกว่าความคาดหมาย นอกจากนี้ยังมีข่าวดีเรื่องการจ้างงานในปลายฤดูร้อนเพิ่มอีก 60,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคมและกันยายน 

ภาพและข้อมูลจาก CNN Money

ตัวเลขการจ้างงานที่สูงขึ้นทำให้มีการกล่าวถึงการชะลอมาตรการ QE ลง อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจโดยรวมก็ยังไม่ฟื้นจากภาวะถดถอยซะทีเดียว  เนื่องจากอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 7.3% จาก 7.2% เมื่อเดือนกันยายน ตัวเลขที่สูงขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากพนักงานของรัฐบาลกลางกว่า 448,000 คนถูกรวมอยู่ในการถูกเลย์ออฟชั่วคราวด้วย ดังนั้นจึงต้องติดตามตัวเลขในเดือนตุลาคม ที่จะออกในวันที่ 6 ธันวาคม ว่าจะเป็นเช่นไร  
การจ้างงานที่เพิ่มขึ้นมาจากหลายภาคธุรกิจ ภาคค้าปลีกมีการจ้างเพิ่มขึ้น 44,000 ตำแหน่ง ภาควิชาชีพและธุรกิจเพิ่มขึ้น  44,000 ตำแหน่ง ภาคร้านอาหารและบาร์เพิ่มขึ้น 29,000 ตำแหน่ง และภาคการผลิตอีก 12,000 ตำแหน่ง ขณะเดียวกันรัฐบาลกลางตัดงานอีก 12,000 ตำแหน่ง โดย 1 ใน 3 มาจากส่วนงานไปรษณีย์ ซึ่งถ้าไม่นับรวมส่วนงานไปรษณีย์ ถือว่าตัวเลขการจ้างงานของรัฐบาลกลางต่ำที่สุดตั้งแต่ปี 2009