< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
Mayun in Mayun - 交易者个人网站,

《香港已公布新股发行上市日程表》--11月17日

路透香港11月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司,及2015年以来已在香港交易所上市公 司一览表: 新股申购: 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) ------------------------------------------------------------------------------------------- *11/17-20 联合医务 1.84 3.53-4.05 1.92-2.2 11/27 摩根大通 *11/17-20 万辉化工 1.5 1.5 1 12/1 浩德融资 *11/16-19 福莱特玻璃