< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
Mayun in Mayun - 交易者个人网站,

《香港已公布新股发行上市日程表》--2月27日

路透香港2月27日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司,及2015年以来已在香港交易所上市公司 一览表: 新股申购: 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) ------------------------------------------------------------------------------------------- *2/27-3/4 香港宽频 6.45 51.6-58 8-9 3/12 高盛、摩根大通和 瑞银 *2/27-3/4 春立医疗