Dashan
0
All posts from Dashan
Dashan in Dashan - 交易者个人网站,

韩国金融:外资2月连续第三个月自股债市撤资

美国投资者卖超额再占上风,卖超了9,000亿韩元的韩股;英国和开曼群岛投资者分别卖超5,000亿韩元和3,000亿韩元的韩股。(完)