Nadear Jupjup
1
All posts from Nadear Jupjup
Nadear Jupjup in Nadear Jupjup,

น่าแปลกใจที่ดัชนีปริมาณการขายปลีกของสหรัฐเพิ่มขึ้น

ดัชนีปริมาณการขายปลีก หรือ Retail sale ซึ่งเป็นตัวเลขที่แสดงยอดและการเปลี่ยนแปลงการขายปลีกในระบบเศรฐษกิจในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ตัวเลขปริมาณการขายปลีกนี้จะมีความสัมพันธ์กับการผลิต เช่น เมื่อตัวเลขการขายปลีกชะลอตัวลงเป็นระยะเวลานาน ก็อาจจะมีการลดการผลิตในช่วงเวลาต่อไป เพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนตุลาคม และ Core Retail Sale เพิ่มขึ้น 0.2% และ  Core CPI เพิ่มขึ้น 0.1% เป็นตัวเลขที่ไม่ได้คาดคิด เนื่องจากมีการหยุดการทำงานของรัฐบาลถึง 16 วัน

นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คิดว่ายอดขายในช่วงเทศกาลวันหยุดในปีนี้จะอ่อนตัว เนื่องจาก อัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่างช้า ภาพรวมของ Retail Sale เพิ่มขึ้นจากยอดขายรถ เนื่องจากดอกเบี้ยกู้ยืมเงินต่ำ ดังนั้นผู้บริโภคจึงถือโอกาสนี้ซื้อรถ แต่ว่าผู้บริโภคยังลังเลใจที่จะจับจ่ายในสินค้าชนิดอื่น