Ryan Wang
0
All posts from Ryan Wang
Ryan Wang in Ryan Wang,

买入商业银行为时尚早

德国商业银行股票在DAX成份股指数中表现今年最好。今天该股在回调后企稳,在50日均线处站稳,但我认为买入该股为时尚早。股市调整还未结束,我等待1.626欧元的价格。