< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
Mayun in Mayun - 交易者个人网站,

《香港已公布新股发行上市日程表》--1月13日

路透香港1月13日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司,及2016年以来已在香港交易所上市公 司一览表: 新股申购: 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) ------------------------------------------------------------------------------------------- 12/31-1/7 成实外教育 7.5 16.35-21.9 2.18-2.92 1/15 麦格理