Pattara Suriyawong
2
All posts from Pattara Suriyawong
Pattara Suriyawong in Pattara Suriyawong,

สเปนปรับค่าจ้างขั้นต่ำในปีหน้า ขึ้น 0.6% จากเดิม

ประเทศสเปนเตรียมปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในปี 2556ขึ้น0.6% สูงกว่าปัจจุบันประมาณ 4 ยูโร

คณะรัฐมนตรีของสเปนมีมติเห็นพ้อง ว่าจะปรับค่าจ้างขั้นต่ำขึ้น 0.6% ในปี 2556 โดยค่าจ้างขั้นต่ำรายเดือนของสเปนจะอยู่ที่ 645.30 ยูโร หรือประมาณ 853 ดอลลาร์ในปีหน้า ซึ่งสูงกว่าระดับปัจจุบันอยู่แค่ราว 4 ยูโร

รัฐบาลสเปนได้เปิดเผยว่า มติดังกล่าวจะช่วยหนุนศักยภาพการแข่งขัน เพื่อดึงดูดการลงทุนของต่างชาติ ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งนี้ รัฐบาลสเปนภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีมาริอาโน ราฮอย ได้ตรึงค่าจ้างขั้นต่ำเมื่อเดือนธ.ค.2554