Soju Mochi
1
All posts from Soju Mochi
Soju Mochi in Soju Mochi,

บิทคอยน์ราคาสูงกว่า 1000 แล้ว

มูลค่าของ Bitcoin สูงกว่า 100 เหรียญสหรัฐเป็นครั้งแรก ราคาของ Bitcoin ได้สูงขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ส.ส ของสหรัฐได้มีการทำ hearing ในเดือนนี้ ทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นหลังจากที่กลุ่มส.ส ได้เรียก Bitcoin ว่าเป็นกลไกการเงินที่ถูกกฎหมาย

ตอนนี้ค่าเงินบิทคอยน์ถูกใช้สำหรับการกระทำที่ไม่ค่อยถูกกฎหมายทางออนไลน์

หลายคนได้กังวลว่ามูลค่าของบิทคอยน์จะลดลงเมื่อมีการพบว่าไม่สามารถใช้ได้จริง แต่ตอนนี้มีความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าเห็นว่าได้รับการยอมรับถูกต้องตามกฎหมายแล้ว