Vyacheslav Ilyin
3
All posts from Vyacheslav Ilyin
Vyacheslav Ilyin in Vyacheslav Ilyin,

EUR\USD

вот мой план по этой паре