Soju Mochi
3
All posts from Soju Mochi
Soju Mochi in Soju Mochi,

ผลสำรวจชี้อุตสาหกรรมก่อสร้างออสเตรเลียมีแนวโน้มย่ำแย่ลงในปี 2556

ผลการสำรวจซึ่งจัดทำโดย Master Builders Australia พบว่า กลุ่มบริษัทก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้างของออสเตรเลียคาดการณ์ว่าภาวะทางธุรกิจในอุตสาหกรรมก่อสร้างจะถดถอยลงในช่วง 6 เดือนข้างหน้า

จากการสำรวจบริษัทก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้างกว่า 400 รายทั่วออสเตรเลียพบว่า ผู้ประกอบการเหล่านี้จะลดจำนวนพนักงานลง อันเนื่องมาจากยอดขายและศักยภาพในการทำกำไรที่ลดลงในปี 2556

ทั้งนี้ ดัชนีภาวะธุรกิจของกลุ่มบริษัทก่อสร้างออสเตรเลียในช่วงเวลา 3 เดือนสุดท้ายของปี 2555 หดตัวลงมาอยู่ที่ระดับ 45.2 จากระดับ 47.4 ซึ่งดัชนีที่เคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 50 บ่งชี้ว่าอุตสาหกรรมการก่อสร้างยังคงหดตัว

นายปีเตอร์ โจนส์ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Master Builders Australia กล่าวว่า ผลการสำรวจในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการด้านการก่อสร้างสนับสนุนข้อเรียกร้องให้มีการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น ควบคู่กับการลดอัตราดอกเบี้ยต่อไป เพื่อหนุนภาคอุตสาหกรรมให้ฟื้นตัวขึ้น