Nadear Jupjup
2
All posts from Nadear Jupjup
Nadear Jupjup in Nadear Jupjup,

ECB เผยว่า ยูโรโซนพ้นขีดอันตรายแล้ว

ECB ได้เผยว่ายูโรโซนได้หลุดพ้นจากโซนอันตราย แต่เพื่อสร้างความเจริญร่วมกันจำเป็นต้องปรับโครงสร้างภาคการเงินภายในยูโรโซนสนับสนุนการเติบโตด้วยธุรกิจรูปแบบใหม่ และหลีกเลี่ยงลัทธิกีดกันทางการค้า

กรรมการ ECB "นายเบอนัวต์ คูเออเร่" แถลงในเวทีประชุมเศรษฐกิจเอเชีย-ยุโรป หรือ "เอเชีย-ยุโรป อีโคโนมิก ฟอรัม" ณ กรุงปักกิ่ง ในหัวข้อ "บทเรียนจากเอเชียตะวันออกสำหรับยุคของยูโร" ว่า สหภาพยุโรปหรืออียูกำลังอยู่บนทางแยก เส้นทางหนึ่งคือประสบการณ์ที่ญี่ปุ่นเคยเผชิญ ส่วนอีกทางหนึ่งคือเส้นทางของประเทศตลาดเกิดใหม่ในเอเชียตะวันออก

นายคูเออเร่เสริมว่า ยุโรปได้หลุดพ้นจากโซนอันตรายแล้ว จึงเป็นเวลาเหมาะสมที่จะร่วมมือกันเพื่อสร้างการปฏิรูปและการเติบโต

ทั้งนี้ ECB มีแผนที่จะประเมินธนาคารชั้นนำในยูโรโซน128 แห่ง ก่อนเริ่มดำเนินการกำกับดูแลธนาคารภายในหนึ่งปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความโปร่งใส กำหนดมาตรการแก้ไขความผิดปกติที่จำเป็น และสร้างความเชื่อมั่นในภาคธนาคาร

นายคูเออเร่กล่าวว่า ด้วยขั้นตอนดังกล่าวและการจัดหาแหล่งเงินทุนที่ผ่านการตรวจสอบอย่างชัดเจนแล้ว รวมถึงการขายหุ้นเป็นทางเลือกสุดท้ายในยามที่แหล่งทุนเอกชนอ่อนแอ เขาเชื่อมั่นว่าECB สามารถวางระบบธนาคารให้ทรงตัวได้มั่นคงขึ้น

สำหรับประเด็นเศรษฐกิจยูโรโซนในวงกว้าง นายคูเออเร่กล่าวว่า หลาย ๆ ประเทศต้องให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายภาคสาธารณะสู่การลงทุนซึ่งช่วยกระตุ้นผลิตภาพเป็นอันดับแรก และให้การรับรองว่าตลาดแรงงานและสินค้ายืดหยุ่นเพื่อส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจรูปแบบใหม่ โดยยุโรปจำต้องหลีกเลี่ยงลัทธิกีดกันทางการค้าและการเรียกร้องหาลัทธิชาตินิยม