Dashan
0
All posts from Dashan
Dashan in Dashan - 交易者个人网站,

欧洲汇市:英镑走跌,贸易加权指数徘徊2013年12月以来低位

英镑兑美元 下跌0.2%至1.4205美元,欧元兑英镑 小升至0.8013英镑,距离上周五所及2014年11月来高点0.8020不远。