Nadear Jupjup
2
All posts from Nadear Jupjup
Nadear Jupjup in Nadear Jupjup,

ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจยูโรโซนปรับตัวดีขึ้นในเดือนธ.ค.

คณะกรรมาธิการยุโรป (อีซี) เปิดเผยในวันนี้ว่า ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของยูโรโซน เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 87 ในเดือนธ.ค. จาก 85.7 ในเดือนพ.ย. ซึ่งส่งสัญญาณที่ดีเกี่ยวกับการฟิ้นตัวทางเศรษฐกิจ แม้ว่ายูโรโซนยังคงเผชิญกับภาวะถดถอย

นอกจากนี้ รายงานยังระบุว่า ความเชื่อมั่นของภาคการผลิตปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ -14.4 ในเดือนธ.ค. จาก -15 ในเดือนพ.ย. และดัชนีความเชื่อมั่นภาคบริการเพิ่มขึ้นแตะ -9.58 ในเดือนธ.ค. จาก -11.9 ในเดือนก่อนหน้า ส่วนความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีดตัวขึ้นที่ -26.5

เศรษฐกิจยูโรโซนหดตัว 0.1% ในไตรมาส 3 ปีที่แล้ว หลังจากที่หดตัว 0.2% ในไตรมาส 2 ซึ่งจีดีพีที่ขยายตัวติดลบ 2 ไตรมาสติดต่อกันบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจของภูมิภาคเข้าสู่ภาวะถดถอย

การเปิดเผยข้อมูลในวันนี้มีขึ้นก่อนที่ธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) จะประชุมกำหนดนโยบายการเงินในวันพฤหัสบดีนี้ โดยนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจะยังไม่ลดอัตราดอกเบี้ยลงหรือเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในการประชุมเดือนนี้ แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ระดับต่ำ เศรษฐกิจอยู่ในภาวะถดถอย และอัตราว่างงานอยู่ในระดับสูงก็ตาม