Soju Mochi
0
All posts from Soju Mochi
Soju Mochi in Soju Mochi,

หุ้นของร้านอาหารดูไม่ค่อยน่ากินนัก

เกือบ 20 กว่าหุ้นที่เป็นหุ้นร้านอาหารใน S&P 1500 index นั้นเทรดอยู่ที่ 20 เท่าของผลประกอบการที่คาดไว้ เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่เทรดที่ 15 เท่า นักลงทุนคาดว่าเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้น คนเมกันจะออกไปทานข้าวข้างนอกมากขึ้น แต่ว่าการวิเคราะห์ได้แสดงว่า เป็นตรงกันข้าม  เมื่อเมกันซื้อบ้านและมีครอบครัว จะลดค่าใช้จ่ายจากการซื้ออาหารจากร้านอาหาร

ในเวลาที่เศรษฐกิจขยายตัว ราคาบ้านขึ้นและการใช้จ่ายก็กลับไปอยู่ที่การซื้อของชิ้นใหญ่และออกห่างจากร้านอาหาร ซึ่งการนี้เริ่มเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว คิดถึงหุ้นของ Home Depot (HD) ที่มีการเพิ่มขึ้นของยอดขาย 8.2% และหุ้น McDonald’s (MCD) ซึ่งรายงานว่ายอดขายลดลงในช่วงเวลาเดียวกัน

ตอนนี้ ร้านอาหารที่จะทำเงินได้ดีในอนาคตคือ ร้านที่มีเป้าหมายอยู่ที่ลูกค้าที่มีเงินและให้ความสะดวกกับคนมีครอบครัว เช่นร้านแบบ Chipotle Mexican Grill (CMG) และ Starbucks (SBUX) รวมถึง Cheesecake Factory (CAKE) ซึ่งเทรดอยู่ที่ 20 เท่าและมีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามีเงิน