haijun jiang
1
All posts from haijun jiang
haijun jiang in haijun jiang,

黄金操作建议

今日建议:1310-09做多,止损1305,看8-20美金!上破1320可到1324-26短空,止损5美金,看8-10美金!如果下破1305和上破1320分别等回调顺势做单,看8-15美金!